SAŽETAK PROJEKTA!

 Udruga Pobjede uz aktivnosti vezane uz promicanje prava životinja, veganstva i održivog načina življenja vodi Sklonište za napuštene životinje (pse) u prigradskom naselju - Nemetinu. Kroz višegodišnji volonterski angažman, edukacijom i senzibilizacijom građana/ki, poticanjem volonterizma, promicanjem solidarnosti i osvješćivanjem zajedničke odgovornosti za probleme lokalne zajednice- umrežavanjem i suradnjom s brojnim udrugama civilnog društva, javnim i poslovnim sektorom, lokalnom samoupravom uspjeli smo napraviti velike pomake na polju zbrinjavanja napuštenih životinja i podizanju razine svijesti o tom problemu u našoj zajednici.

Iz naše prakse i iskustva, unatoč općem povećanju senzibiliteta i društvene odgovornosti za ovu problematiku, možemo utvrditi da još uvijek nema željene/potrebne razine svijesti o nužnosti kastracije kao prevencije problema napuštenih životinja i nužne mjere koja spašava živote. Nemali je broj pasa „lutalica“, članova lokalnih zajednica, o kojima građani zajednički brinu, ali ne preuzimaju odgovornost za njihove potomke.

new nike football boots 2012 2017 - 002 - Nike Air Max 270 ESS Ανδρικά Παπούτσια Γκρι / Λευκό DM2462 | KITH 1996 air streak max Low Release Date , BabylinoShops , nike jordan retro 2 black

Subcategories

Sa startom 2014e počela je provedba projekta Rodno ravnopravan utjecaj u lokalnim zajednicama koji ćeuz potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva do kraja godine provesti pet udruga iz pet županija koje obuhvaćaju krajnje geografske točke Hrvatske i bave se različitim društvenim aspektima: Udruga Zora – ljudska prava i rodna ravnopravnost (Međimurska), K-zona – rodna i medijska kultura (Grad Zagreb), Udruga Lori – LGBT prava i osnaživanje LGBT zajednice (Primorsko-goranska), Udruga Bonsai – razvoj volonterskih praksi (Dubrovačko-neretvanska) i Udruga Pobjede – zaštita i promicanje prava životinja (Osječko-baranjska) .

Udruga nositeljica projekta vrijednog 324.953,00 kn je K-Zona. 

 Opći je cilj povećanje vrednovanja i priznanja rada žena u organizacijama civilnog društva i lokalnoj zajednici.

Specifični ciljevi:

1. istražiti udio i priznanje (vrednovanje i vidljivosti) ženskog volonterskog rada u 5 županija

2. definirati konkretne potrebe mladih žena u lokalnoj zajednici putem fokus grupa

3. započeti dijalog s donositeljima odluka na lokalnom nivou temeljen na specifičnim potrebama utvrđenim kvalitativnim istraživanjem

4. ojačati kapacitete partnerskih organizacija razmjenom znanja i vještina

5. provesti 5 lokalnih i 1 nacionalnu kampanju za povećanje priznanja rada žena u organizacijama civilnog društva i lokalnoj zajednici

6. pružiti sveobuhvatne i lako razumljive materijale o samoosnaživanju i zapošljavanju u udrugama ili samozapošljavanju.

7. Uključiti veći broj muškaraca u rad partnerskih udruga
8. Stvoriti platformu za podršku udrugama, aktivistivima, te postaviti temelje za follow up projekt inkubatora za poticaj novih srodnih inicijativa

 

Specifičnost ovog projekta je što umrežava razne podsektore pod zajedničkim nazivnikom rodne ravnopravnosti, te umanjuje njihovo getoiziranje, koje na kraju ima za posljedicu alijenaciju pojedinih skupina unutar civilnog sektora, a što pak onemogućuje sinergiju potrebnu za ostvarenje ključne društvene mase koja je prvotni multiplicirajući faktor u procesu društvenih promjena.

Sve udruge partnerice vode mlada žene, koje sa svojim volonterima - uglavnom opet ženama, u svojim zajednicama odrađuju veliki dio posla vezan uz područja svoga djelovanja.

 Njihovi rezultati su brojni, no prepoznatost i vrednovanje njihovog rada još uvijek je premala. Žene su sklonije raditi manje plaćene poslove ili dugo volontirati ukoliko vjeruju u ono što rade, kao što je slučaj u udrugama. Često se njihovi napori uzimaju zdravo za gotovo.

Stoga u sklopu ovoga projekta želimo to promjeniti, naše rezultate učiniti vidljivijima, a isto tako međusobno se osnažiti, kao i stvoriti prostor za nove/postojeće udruge ili inicijative koje vode žene, pomoći im mentorstvom, osnažiti ih i pružiti im iscrpne informacije o mogućnostima potpore, državnih poticaja, samozaposlenja i načinima kako da osnuju vlastiti mali pravni subjekt, bilo da je riječ o udruzi, obrtu, samostalnoj djelatnosti, zadruzi i sl..
Prema Eurostatu samo 48.7% posto stanovnika Hrvatske je zaposleno, svaka druga mlada osoba je nezaposlena, što je 2. najveća stopa nezaposlenosti mladih u Europi. U usporedbi sa Europom na posao se u Hrvatskoj se čeka 37% duže, u prosjeku duže od dvije godine. Volonterski rad, kojeg prema statistikama najvećeg Volonterskog centra u Hrvatskoj -Volonterskog centra Zagreb 80% predstavljaju žene, predstavlja važnu metodu treninga za zaposlenje i predstavlja put prema tržištu rada.

 Volonterstvo produbljuje socijalnu solidarnost, podiže društveni kapital i kvalitetu života u društvu jer osobama donosi osjećaj zadovoljstva zbog doprinosa napretku društva. Na bitan način volontiranje promiče ideju 'fair' rada, no cijela pozitivna strana volontiranja gubi se ukoliko se ne događa i sam progres unutar volonterske organizacije rada, ukoliko ne postoji kvalitetan menadžment volontera, ukoliko se njihov rad adekvatno ne vrednuje te ukoliko osobe volontiraju zato jer nemaju i ne mogu naći posao.

 Ideja koju ovim projektom želimo promovirati je da pojedinac/ka područje volonterskoga rada može transformirati u svoje ekspertno područje te ga/ju osnažiti na samozapošljavanje u tom polju, ukoliko osoba ima tu potrebu.

 Analiza dokumenata i javnih politika na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou za aktivno sudjelovanje mladih u društvu u sklopu projekta Mlade žene mijenjaju svijet koju je izradila udruga CESI u 2013. godini pokazuje da u istima ne postoji rodna perspektiva, te da dokumenti ne sadrže konkretne mjere vezane uz unaprjeđenje položaja mladih žena u društvu ili njihovog društvenog angažmana.

 Gašenje ili prestanak rada udruga koje se bave ovom problematikom dešava se gotovo svakodnevno zbog nedostatka kvalitetnog prostora, sredstava za rad kao i činjenici da voditelji/ce ne mogu zauvijek volontirati te odlaze na druge plaćene poslove van civilnog društva, čime zajednica gubi enormno puno-od pružanje kvalitetnih, a često i jedinih socijalnih usluga takve vrste pa do gubljenja stručnjaka/inja koji su nužni za daljnji rad i razvoj. Ako se fokusiramo samo na rad pojedinih udruga partnerica u projektu – gašenjem udruge D.R.V.O. Mladih Bonsai Dubrovačko neretvanska županija ostala bi bez svog volonterskog centra što znači i gubljenje koordinacije između volontere i organizatora volontiranja u čitavoj županiji, gašenjem udruge Pobjede Osijek bi ostao bez azila te bi na stotine pasa ostalo na ulici nezbrinuto, čime bi se potaknuli i mnogi zdravstveni, sigurnosni i javni problemi, gašenjem udruge Zora Međimurje izgubilo jedinu ljudsko pravašku organizaciju koja se direktno bavi "vrućim krumpirima" poput savjetovanje žrtva nasilja, rad s mladim Romima, edukacija mladih o SPI...

SAŽETAK PROJEKTA!

 Udruga Pobjede uz aktivnosti vezane uz promicanje prava životinja, veganstva i održivog načina življenja vodi Sklonište za napuštene životinje (pse) u prigradskom naselju - Nemetinu. Kroz višegodišnji volonterski angažman, edukacijom i senzibilizacijom građana/ki, poticanjem volonterizma, promicanjem solidarnosti i osvješćivanjem zajedničke odgovornosti za probleme lokalne zajednice- umrežavanjem i suradnjom s brojnim udrugama civilnog društva, javnim i poslovnim sektorom, lokalnom samoupravom uspjeli smo napraviti velike pomake na polju zbrinjavanja napuštenih životinja i podizanju razine svijesti o tom problemu u našoj zajednici.

Iz naše prakse i iskustva, unatoč općem povećanju senzibiliteta i društvene odgovornosti za ovu problematiku, možemo utvrditi da još uvijek nema željene/potrebne razine svijesti o nužnosti kastracije kao prevencije problema napuštenih životinja i nužne mjere koja spašava živote. Nemali je broj pasa „lutalica“, članova lokalnih zajednica, o kojima građani zajednički brinu, ali ne preuzimaju odgovornost za njihove potomke.

Također, u ovo vrijeme opće krize i neimaštine, velik je broj slučajeva obitelji koje zbog borbe za vlastitu egzistenciju zanemaruju ovaj problem i svoju odgovornost te postaju manje osjetljivi na potrebe životinja o kojima skrbe- rezultat čega su neželjeni štenci koji im postaju problem i/ili neprimjereni uvjeti života pasa o kojima skrbe.

Cilj nam je ovim projektom povezati što veći broj subjekata iz svih sektora društva u mrežu solidarnosti i uključiti ih u program pomoći ugroženim/slabostojećim obiteljima u brizi oko pasa o kojima skrbe - izgradnjom kućica i uređenjem životnog prostora te omogućavanjem besplatne kastracije.

 Na taj način, osim izravne pomoći konkretnim obiteljima i psima, zajednički radimo na prevenciji problema neželjenog širenja populacije pasa lutalica (prvenstveno po prigradskim naseljima), potičemo na solidarnost s onima kojima je najteže i zajednički preuzimamo odgovornost za rješavanje/prevenciju problema nezbrinutih i neželjenih štenaca- naših najmanjih žitelja čija sudbina u potpunosti ovisi o našoj dobroj volji.

Također, cilj nam je pokrenuti informativnu i medijsku kampanju o važnosti/nužnosti kastracije kao prevencije problema nezbrinutih životinja i odgovornog ponašanja skrbnika.

 Građani će biti pozvani da predlažu obitelji iz svoje zajednice/susjedstva za koje smatraju da trebaju biti korisnici programa. Uz to nastojati ćemo ih motivirati da i sami pomognu u konkretnom slučaju- prijevozom do veterinara i nazad, dostavljanjem kućice, donacijom kvalitetnije hrane za vrijeme oporavka psa od kastracije i sl.
Konačnu odluku o odabiru korisnika donositi će volonterski tim koji će oformiti Udruga, a koji će prema prijedlozima građanima i nama već poznatim slučajevima utvrđivati postojanje stvarne potrebe izlaskom na teren i razgovorom s obiteljima.

 

Sve sudionike i sudionice projekta povezati ćemo u mrežu solidarnosti akcijski Junaci i Junakinje!.

Ideja je da za svaku godinu netko od članova ove mreže predloži akciju-projekt u zajednici, a Junaci i Junakinje se uključe u njegovu provedbu i stave svoje resurse na raspolaganje.

Copyright © 2014 Udruga Pobjede - zaštita i promicanje prava životinja. All Rights Reserved. Hosted by AVALON.